Life By Design with Margaret

Chia sẻ
 

Manage series 1176906
Thông tin tác giả Life By Design With Margaret and Margaret Wiltshire được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
LifeStyle by Design, Not Default Podcast is a video podcast series that shares amazing stories of inspiration, encouragement, empowerment and victories over challenges of individuals who are living on purpose. The interviewees share their life stories and offer action steps to others who are seeking a lifestyle by design, not default!

38 tập