#20 - Tea Time

32:32
 
Chia sẻ
 

Manage episode 341412867 series 3344972
Thông tin tác giả Lindy's Garden được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Hey there Little Bunny ❤️ It's a Daddy-Bunny date. Let's be 100% present with each other while I share with you one of my passions. It's a great episode to de-stress and unplug from the crazy world of notifications.

Love you,
❤️Lindy

Links:

Bach Brandenburg Concerto No. 3

https://vmirror.imslp.org/files/imglnks/usimg/b/bc/IMSLP473517-PMLP82079-bach_concerto3_afarcry.mp3

Beethoven Piano concerto 5 Mvt. II “Emperor “

https://vmirror.imslp.org/files/imglnks/usimg/9/96/IMSLP355800-PMLP03875-02-Beethoven_-_Piano_Concerto_No_5_-_II.mp3

Tchaikovsky Symphony 6 “Pathetique”

https://imslp.hk/files/imglnks/euimg/f/fa/IMSLP516861-PMLP2511-Symphony_No._6_In_B_Minor,_Op._74,_TH.30_(Piotr_Ilyich_Tchaikovsky).mp3

Support the show

https://linktr.ee/LindysGarden

41 tập