XXVIII. The Weepy Voiced Killer, Paul Stephani

28:05
 
Chia sẻ
 

Manage episode 347183788 series 3322032
Thông tin tác giả Ashley Lanna được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

XXVIII. The Weepy Voiced Killer, Paul Stephani

Known as the “Weepy Voices Killer”, Paul Stephani called the police after all of his murders to confess his sins. But that didn’t stop him from committing them.

Sweet Dreams... Lights Out...

www.LullabytheFearPodcast.com

Follow On Social Media

Instagram @LullabyTheFearPodcast

Twitter @LullabyTheFear

36 tập