Making Men Moral: The Public Square and the Role of Moral Judgment

Chia sẻ
 

Manage series 2292209
Thông tin tác giả Union University được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
The Making Men Moral Conference was held February 25-27, 2009 on Union University's campus and commemorated the 15th anniversary of Making Men Moral by Robert George. The conference featured addresses by Robert George, Russell D. Moore, Gregory A. Thornbury, Jean Bethke Elshtain, Paul Kerry, James Stoner, David Novak and Christopher Tollefsen.

15 tập