Lesson 004. Introducing People. Nationalities and Occupations.

21:03
 
Chia sẻ
 

Manage episode 45269902 series 6328
Thông tin tác giả Melnyks Chinese được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Introducing people. Where are you from and what’s your occupation? Phonetics rules and changes in Chinese tones.
Get ALL 200+ Mp3 lessons with PDF transcripts by becoming a premium subscriber.

Source

281 tập