Lesson 046. Adopting a Child.

18:45
 
Chia sẻ
 

Manage episode 78819257 series 6328
Thông tin tác giả Melnyks Chinese được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Are you planning to adopt a child from China? Do you want to know what to say? How to comfort him/her? Learn some words and expressions in Mandarin Chinese used when talking to a child. Baby talk in Mandarin Chinese.

Please signup and become a registered subscriber to download ALL 276+ audio lessons with full PDF transcripts and worksheets.

282 tập