Tolerance - Characteristics of God's Teachers Series

56:39
 
Chia sẻ
 

Manage episode 277295999 series 1354557
Thông tin tác giả MiraclesOne được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
No teacher of God can judge and hope to learn.M-4.III.1:11
Rev. Deb Phelps continues the series on the Characteristics of God's Teachers from the Manual for Teachers, this session the 3rd Characteristic, Tolerance.
Characteristics of God's Teachers Series
Today's References:
Manual for Teachers, 4. III. Tolerance
Manual for Teachers -- 10. How is Judgment Relinquished?
Lesson 243 -- Today I will judge nothing that occurs.
Lesson 311 -- I judge all things as I would have them be.
Recorded June 15th, 2014
MiraclesOne Center
Madison, WI
Your Donation Helps to Support our Ministry! Thank you for your generosity so we may continue to bring these videos to you.
MiraclesOne - www.miraclesone.org

54 tập