Kayla Osmond (Facebook)

44:04
 
Chia sẻ
 

Manage episode 297328016 series 1028192
Thông tin tác giả Marketing News Canada được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

The one where Darian interviews Kayla from Facebook.

Sign up for the Marketing News Canada e-newsletter at www.marketingnewscanada.com.

Follow Marketing News Canada:

Twitter - twitter.com/MarketingNewsC2

Facebook - facebook.com/MarketingNewsCanada

LinkedIn - linkedin.com/company/marketing-news-canada

YouTube - youtube.com/channel/UCM8sS33Jyj0xwbnBtRqJdNw

Website - marketingnewscanada.com

Follow Darian Kovacs:

Website - jellymarketing.com/darian

LinkedIn - linkedin.com/in/dariankovacs

Facebook - facebook.com/dariankovacspage

Instagram - instagram.com/dariankovacs

Twitter - twitter.com/dariankovacs

Follow Kayla Osmond:

Twitter - https://twitter.com/kaylaeosmond

Instagram - https://www.instagram.com/kaylaosmond/

LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/kaylaosmond/?originalSubdomain=ca

291 tập