Matt Sorger Podcast

Chia sẻ
 

Manage series 38626
Thông tin tác giả Charisma Podcast Network and Matt Sorger Ministries được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Glory Living with Matt Sorger is a fresh, supernatural podcast with special guest appearances from today’s Spirit-empowered influencers as well as teaching series from Matt Sorger that will empower you to life a life saturated with the glory of God, overflowing His presence everywhere you go. Matt has ministered in over 35 nations seeing God’s tangible glory save, heal and set people free.

621 tập