Proud Dad Moments

40:12
 
Chia sẻ
 

Manage episode 322004538 series 2434121
Thông tin tác giả Meta Church, Pastors Ricky, and Krista Ortiz được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Our Heavenly Father is proud of His children when they live and abide by His Kingdom principles. The challenge is that His Kingdom principles are often paradoxical in nature. On the surface, they seem contradictory, but when exercised we see that they lead to His Kingdom growing and advancing just as He intends.

CONNECT WITH US ONLINE:

On Instagram: https://instagram.com/metanyc

On Facebook: https://facebook.com/metanyc

Email: hello@metachurch.cc

Web: https://meta.church

191 tập