F9, Shang-Chi Trailer & Loki Ep. 3 "Lamentis" + Ep. 4 "The Nexus Event" Spoiler Review

1:38:57
 
Chia sẻ
 

Manage episode 296518797 series 2884427
Thông tin tác giả Sean Mott được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

We're back with Joel Haston for a Giant-Size episode covering the Shang-Chi trailer, Sean's F9 non-spoiler review and the breakdowns of Loki Ep. 3 "Lamentis" + Ep. 4 "The Nexus Event". LOTS happen in these last two episodes, tune in to hear our thoughts!

Buy Metalcore Nerds Merch: https://www.metalcorenerds.com

Follow Metalcore Nerds on Social Media:

Facebook: https://www.facebook.com/metalcorenerds

Instagram: https://www.instagram.com/metalcorenerds​

Twitter: https://twitter.com/MetalcoreNerds​


Support this podcast at — https://redcircle.com/metalcore-nerds/exclusive-content

69 tập