The 2022 Samhain Special

1:08:58
 
Chia sẻ
 

Manage episode 345859808 series 2642530
Thông tin tác giả Midnight in Kentucky được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Some sweetly supernatural ear-candy leftovers! A very happy thinning of the veil to each and every Nightowl!
Audio support for this episode was provided by TruckStop Dave from the upcoming Angry Small Town album.
Commercial free version of this episode available free on P@treon!
Shownotes:
-HEAR THIS EPISODE AD-FREE ON PATREON!
https://www.patreon.com/Midnightinkentucky
-John Swanson on Spotify
https://open.spotify.com/artist/686M8SgtcFnC0pcPOBMrGs?si=vW3fQcpxT_6K83PhJ3P6sA
-Lynn Hightower online
https://www.lynnhightower.com
-‘Surface: Before Me, My Altar’ trailer
https://youtu.be/0TNgDJYnUKc
-Paranormal Patio on Spotify
https://open.spotify.com/show/4qiWaCjat554hojq9mocNV?si=hR8Z0MJOSfqoE6Dn1E_plw
-Truckstop Dave on Jamendo
https://www.jamendo.com/artist/349109/truckstopdave
-Midnight in Kentucky online
http://midnightinkentucky.com
-Ransom Letter Publishing Tee Public
https://www.teepublic.com/user/ransom-letter-publishing
-Ransom Letter Publishing Youtube
https://youtube.com/channel/UCbSPcYF4tS4LqjMj_l0Qf2g

46 tập