Trauma and the Development of PTSD ft. Dr. Steven Sust | #18

32:46
 
Chia sẻ
 

Manage episode 331323117 series 2995027
Thông tin tác giả Jashan được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

TRIGGER WARNING: Please note that this episode contains depictions of trauma and PTSD that some people may find disturbing.
For help and resources, please visit Resources | Mind Maladies
Dr. Sust discusses what trauma truly entails and how trauma can lead to the development of PTSD.
Mind Maladies is now partnered with the Alan Hu Foundation!
Be sure to check them out at alanhufoundation.org
Check out more of the Mind Maladies Podcast at mindmaladies.com

22 tập