Eric and Owen- Hangout #4

2:11:11
 
Chia sẻ
 

Manage episode 293904202 series 2891374
Thông tin tác giả Eric Burke and Owen McIntyre and MPR Network được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

This episode is from our monthly live stream that you can check out over on the MPR Network Youtube channel.

Website: https://www.moreliapythonradio.net

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCtrEaKcyN8KvC3pqaiYc0RQ

@MPR Network on FB and IG.

Email: Info@moreliapythonradio.com

Tee-spring store: https://teespring.com/stores/mprnetwork

Patreon: https://www.patreon.com/moreliapythonradio

★ Support this podcast on Patreon ★

329 tập