Nick Mutton is back!

2:30:26
 
Chia sẻ
 

Manage episode 299056271 series 2891374
Thông tin tác giả Eric Burke and Owen McIntyre and MPR Network được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

In this episode, we are joined by Nick Mutton and we hit on everything from the upcoming carpet python book to his upcoming podcast on the MPR Network.
Inland Reptile

Website: https://www.moreliapythonradio.net

Email: Info@moreliapythonradio.com

@MPR Network on:

FB: https://www.facebook.com/MoreliaPythonRadio

IG: https://www.instagram.com/mpr_network/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCtrEaKcyN8KvC3pqaiYc0RQ

More ways to support the shows.

Swag store: https://teespring.com/stores/mprnetwork

Patreon: https://www.patreon.com/moreliapythonradio

★ Support this podcast on Patreon ★

324 tập