1600: Growing up as Evangelical Christian - Holly Laurent Pt. 1

3:27:09
 
Chia sẻ
 

Manage episode 329708376 series 8255
Thông tin tác giả Dr. John Dehlin được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Join John, Jenn and Holly Laurent from MEGA Podcast as we hear her high demand upbringing from an Evangelical religious space.

Show Notes:

—————

We are 100% donor funded! Please click HERE to donate and keep this content coming!

Click here to donate monthly: $10 $25 $50

—————

MSP on Spotify

MSP on Apple Podcasts

MSP Blog

Instagram

Patreon

TikTok

Discord

Contact Us!

*MormonStories@gmail.com

*PO Box 171085

Salt Lake City, UT 84117

1690 tập