MOTHERHOOD ON PURPOSE

Chia sẻ
 

Manage series 2953743
Thông tin tác giả Christie & Jamie được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Welcome to Motherhood on Purpose, a podcast where we talk ALL things motherhood. Grab a cup of coffee, pull up a chair, and stay awhile. We love having you here!Your hosts:Jamie (YouTube: Simply Living It)Christie (YouTube: One Blessed Mess)Email: motherhoodonpurposepodcast@gmail.com . Thank you for supporting us further through our Patreon account! https://www.patreon.com/motherhoodonpurposepodcastChristie's channel: https://www.youtube.com/c/OneBlessedMessJamie's channel: https://m.youtube.com/c/SimplyLivingIt https://www.instagram.com/oneblessedmess_/https://www.instagram.com/simply.living.it/

5 tập