Augy Jones, Principal of Nova Scotia Community College Akerley Campus on Inclusion, Dialogue, and Emptying Your Cup

35:38
 
Chia sẻ
 

Manage episode 335615892 series 3323549
Thông tin tác giả TWC Podcast được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Augy Jones, Principal of Nova Scotia Community College Akerley Campus on Inclusion, Dialogue, and "Emptying Your Cup."

For more episodes, as well as the video version of the podcast:

https://linktr.ee/twcpodcast

https://teamworkcooperative.ca/

https://novascotiaworks.ca/

18 tập