Lighthouse - Aug 29, 2021 - Sermon - "Alive Again"

 
Chia sẻ
 

Manage episode 301124515 series 2822471
Thông tin tác giả Ocean Grove Church được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

LIGHTHOUSE: Songs & Currents: "Alive Again" @ Ocean Grove Boardwalk Pavilion Ocean Avenue & Ocean Pathway OGC Senior Pastor: Rich Herbert Hendrickson OGC Worship Arts Pastor: George Scholes Robson 4 Ministers of Music: God'Square Mile Michael Boniello Alan Brown Rob Davis Christopher Kuster Meredith Kuster David Robson George Robson IV Anchored Children Ministries: Shanna Marie Lipp Anchored Student Ministries: Megan Elizabeth Faulkner Ministers of Sound: Josh Burns & Randy Martin Minister of Cinematography: Joshua Burns Minister of Online Broadcast: Dan Toskaner OGC Communications: : John Dennis Burnham OGC Administrative Office Manager: Emilie Olds WEBSITE: oceangrovechurch.com EMAIL: oceangrovechurch@gmail.com PHONE: (732) 775-1125 ext.110 FACEBOOK: oceangrovechurch INSTAGRAM: oceangrovechurch TWITTER: ogchurch Ocean Grove Church 80 Embury Avenue Ocean Grove NJ 07756

Aug 29, 2021

140 tập