Lighthouse - Jul 4, 2021 - Sermon - "A Declaration of Freedom"

 
Chia sẻ
 

Manage episode 296914739 series 2822471
Thông tin tác giả Ocean Grove Church được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

LIGHTHOUSE: Songs & Currents: "A Declaration of Freedom" @ Ocean Grove Boardwalk Pavilion Ocean Avenue & Ocean Pathway OGC Senior Pastor: Rich Herbert Hendrickson OGC Worship Arts Pastor: George Scholes Robson 4 Ministers of Music: God'Square Mile Mike Boniello Alan Brown Elaina Cooper Ben Davis Brendan Gillespie Whitney Kelly Christopher Kuster Meredith Kuster David Robson Deanna Robson George Robson IV George Robson V Anchored Children Ministries: Shanna Marie Lipp Anchored Student Ministries: Megan Elizabeth Faulkner Ministers of Sound: Josh Burns & Joshua Burns Minister of Cinematography: Ron Carlucci Minister of Online Broadcast: Randy Martin & Dan Toskaner OGC Communications: : John Dennis Burnham OGC Administrative Office Manager: Emilie Olds WEBSITE: oceangrovechurch.com EMAIL: oceangrovechurch@gmail.com PHONE: (732) 775-1125 ext.110 FACEBOOK: oceangrovechurch INSTAGRAM: oceangrovechurch TWITTER: ogchurch Ocean Grove Church 80 Embury Avenue Ocean Grove NJ 07756 Jul 4, 2021

141 tập