Deadwood Dick’s Oregon Adventures; or, Making Up Dime-Novel Hokum

10:13
 
Chia sẻ
 

Manage episode 341030649 series 16681
Thông tin tác giả www.offbeatoregon.com and Www.offbeatoregon.com (finn @ offbeatoregon.com) được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Western gambler and white-hat con man Deadwood Dick was the hero of dozens of dime novels in the late 1800s. But his New York author didn't really know much about the West ... and it showed! (New York City) (For text and pictures, see http://offbeatoregon.com/1805a.deadwood-dicks-danger-ducks-494.html)

1851 tập