For one Oregon slave, the Civil War didn’t end her illegal bondage

9:19
 
Chia sẻ
 

Manage episode 341159071 series 16681
Thông tin tác giả www.offbeatoregon.com and Www.offbeatoregon.com (finn @ offbeatoregon.com) được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Ame died in 1874, more than 10 years after President Abraham Lincoln set her free. So, why does her gravestone still identify 'Ame' as a slave? (Corvallis, Benton County; 1870s) (For text and pictures, see http://offbeatoregon.com/o1110c-civil-war-didnt-end-slavery-for-oregon-woman-named-ame.html)

1841 tập