University of Oregon founding father was once its number-one opponent

8:55
 
Chia sẻ
 

Manage episode 342690765 series 16681
Thông tin tác giả www.offbeatoregon.com and Www.offbeatoregon.com (finn @ offbeatoregon.com) được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Oregon's official state university got off to a rocky start, in part because in 1859 Judge Matthew Deady thought it was a bad idea to have one ... (Eugene, Lane County; 1870s) (For text and pictures, see http://offbeatoregon.com/1805d.matthew-deady-opposed-university.html)

1841 tập