"The Codger's brain is a sepulcher furnished with a load of broken and discarnate bones." - Joseph Glanvill from Nov 30, 2021

 
Chia sẻ
 

Manage episode 308414216 series 1171910
Thông tin tác giả WFMU podcasts, Courtney T. Edison, and WFMU được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
James P. Johnson - "Jersey Sweet"
Cliff Edwards - "Hang On to Me" [0:02:30]
Gus Bodenheim - "Rediscover Radium!" [0:08:25]
Ruth Etting - "Lazy Day" [0:11:13]
Fats Waller - "Sweet Sue, Just You" [0:14:21]
Red Norvo - "Decca Stomp" [0:17:18]
Louis Jordan & His Tympany Five - "Texas and Pacific" [0:20:18]
Julius Edison (The Older Codger) - "Diddy Wah Diddy" [0:27:19]
Helen Kane - "That's Why I'm Happy" [0:30:20]
Robert and Raymond - "Mr. Trace, Keener Than Most Persons" [0:32:43]
Slim Gaillard Trio - "Sighing Boogie" [0:35:54]
George Formby - "Pardon Me" [0:38:39]
Betty Boop - "Is My Palm Read?" [0:45:03]
Vaughn De Leath - "Ukulele Lady" [0:51:19]
Gus Bodenheim - "Things for Tots™" [0:54:43]
Louis Jordan & His Tympany Five - "Beware" [0:56:24] https://www.wfmu.org/playlists/shows/110119

204 tập