==== "Өмір сөздері", "Жақсы хабар", "Евангелие әндері" - Қазақстанда айтылатын негізгі тілдер / "Слова жизни?" ?Благая весть", "Евангельские песни" - основные языки, на которых говорят в Казахстане. ====

Chia sẻ
 

Manage series 3409776
Thông tin tác giả Kazakhstan Words of Life No.1 được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

==== "Өмір сөздері", "Жақсы хабар", "Евангелие әндері" - Қазақстанда айтылатын негізгі тілдер. / “Words of Life”, “Good News”, “Gospel Songs” - Main Languages Spoken in Kazakhstan. / ”Слова жизни“, “Благая весть”, “Евангельские песни” - основные языки, на которых говорят в Казахстане. ====

81 tập