Lesson 5: Subtractive Colour Theory of Light

 
Chia sẻ
 

Manage episode 150705080 series 1004473
Thông tin tác giả PapaPodcasts được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
<div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Optics-PhysicsPapapodcasts?a=7PllLybgP-Q:NRo5No7gcU4:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Optics-PhysicsPapapodcasts?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Optics-PhysicsPapapodcasts?a=7PllLybgP-Q:NRo5No7gcU4:63t7Ie-LG7Y"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Optics-PhysicsPapapodcasts?d=63t7Ie-LG7Y" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Optics-PhysicsPapapodcasts?a=7PllLybgP-Q:NRo5No7gcU4:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Optics-PhysicsPapapodcasts?i=7PllLybgP-Q:NRo5No7gcU4:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Optics-PhysicsPapapodcasts?a=7PllLybgP-Q:NRo5No7gcU4:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Optics-PhysicsPapapodcasts?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Optics-PhysicsPapapodcasts?a=7PllLybgP-Q:NRo5No7gcU4:V_sGLiPBpWU"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Optics-PhysicsPapapodcasts?i=7PllLybgP-Q:NRo5No7gcU4:V_sGLiPBpWU" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Optics-PhysicsPapapodcasts?a=7PllLybgP-Q:NRo5No7gcU4:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Optics-PhysicsPapapodcasts?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Optics-PhysicsPapapodcasts?a=7PllLybgP-Q:NRo5No7gcU4:gIN9vFwOqvQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Optics-PhysicsPapapodcasts?i=7PllLybgP-Q:NRo5No7gcU4:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> </div>

7 tập