PNTV: The 15 Invaluable Laws of Growth by John Maxwell (#274)

12:12
 
Chia sẻ
 

Manage episode 120570274 series 85042
Thông tin tác giả Brian Johnson được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Optimize: https://optimize.me/ (← Get Free Stuff + Free 2-Week Trial!) Optimize Coach: https://optimize.me/coach (← Join 2,000+ Optimizers from 70+ Countries!)

Here are 5 of my favorite Big Ideas from "The 15 Invaluable Laws of Growth" by John Maxwell. Hope you enjoy!

Do you want to reach your potential? If you’re reading this then the answer seems clear. The path to do so is pretty obvious as well: We must grow. And, as Maxwell advises, we must be intentional about it. Big Ideas we explore include a couple uber-powerful questions, Discipline as the bridge btwn your goals and accomplishments, trade-offs, and the magic of “Do it now!”

2294 tập