305:PHPUgly Gambit

1:22:25
 
Chia sẻ
 

Manage episode 342706412 series 1454290
Thông tin tác giả PHPUgly, Eric Van Johnson, John Congdon, and Thomas Rideout được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Links from the show:

This episode of PHPUgly was sponsored by:

Cloudways - https://phparch.com/cloudways

Honeybadger.io - https://www.honeybadger.io/

PHPUgly streams the recording of this podcast live. Typically every Thursday night around 9 PM PT. Come and join us, and subscribe to our Youtube Channel, Twitch, or Twitter. Also, be sure to check out our Patreon Page.

Twitter Account https://twitter.com/phpugly

Host:

Streams:

Powered by Restream

Patreon Page

PHPUgly Anthem by Harry Mack / Harry Mack Youtube Channel

Thanks to all of our Patreon Sponsors:

*****
** SPONSORS **

Cloudways (https://phparch.com/cloudways)
Honeybadger (https://honeybader.io)

** Patreon Supports **

ButteryCrumpet
Frank W
David Q
Shawn
Ken F
Boštjan
Marcus
Shelby C
S Ferguson
Rodrigo C
Billy
Darryl H
Knut Erik B
Dmitri G
Elgimbo
MikePageDev
Kenrick B
Kalen J
R. C. S.
Peter A
Clayton S
Ronny M
Ben R
Alex B
Kevin Y
Enno R
Wayne
Jeroen F
Andy H
Sevi
Charlton
Steve M
Robert S
Thorsten
Emily J
Joe F
Andrew W
ulrik
John C
James H
Eric M
Laravel Magazine
Ed G
Ririe
lilHermit
Champ
Jeffrey D
Chris B

321 tập