Saying Hello & Meaning The World

2:16
 
Chia sẻ
 

Manage episode 334949842 series 2871519
Thông tin tác giả Shlomo Kohn được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Do we value how much saying hello can do for another? Do we know that we can mean the world to another? In this episode Shlomo tells a powerful story how saying hello can mean the world. Subscribe to Positive Perspectives by Shlomo. Two minutes to a happier life. For questions or comments please email RabbiShlomoKohn@gmail.com.
To listen to Shlomo's other podcast on Pirkei Avos (Ethics of the Fathers) use this link-
https://the-pirkei-avos-podcast.castos.com/

To listen to Shlomo podcast on the weekly Parsha use this link- https://practicalparsha.castos.com/

169 tập