Former prime ministers appear on campaign trail days before Canadians cast their ballots

59:00
 
Chia sẻ
 

Manage episode 302395090 series 2434991
Thông tin tác giả CBC and CBC Radio được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Power & Politics for Wednesday, September 15th with Ontario Green Party Leader Mike Schreiner, Deloitte Canada Chief Economist Craig Alexander, Conference Board of Canada Chief Economist Pedro Antunes, British Columbia Liberal Candidate Jonathan Wilkinson, British Columbia Conservative Candidate Dan Albas, Manitoba NDP Candidate Daniel Blaikie, and the Power Panel.

811 tập