Preferred Enemies - A Warhammer 40K Podcast explicit

Chia sẻ
 

Manage series 39112
Thông tin tác giả Preferred Enemies được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Preferred Enemies is a podcast devoted to the Warhammer 40K miniatures wargame. We cover all aspects of the game, including painting and modeling, diving into the rules, and games both competitive and casual. Whether you're new to the universe of Warhammer 40,000 or a well-established player, we've got you covered.

264 tập