Remotely Interesting

Chia sẻ
 

Manage series 2834276
Thông tin tác giả Netlify, Ben Hong, Cassidy Williams, Divya Tagtachian, Jason Lengstorf, Phil Hawksworth, Sarah Drasner, and Tara Z. Manicsic được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Join us to chat about Jamstack, coding the web, the people who code the web, and sometimes, lollies. With love from Netlify 💙.

13 tập