SFBRP #455 – Adrian Tchaikovsky – The Doors of Eden

1:08:28
 
Chia sẻ
 

Manage episode 292517449 series 11650
Thông tin tác giả Luke Burrage được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

SFBRP #455 - Adrian Tchaikovsky - The Doors of Eden

While still groggy from a covid vaccine shot, Luke talks to Juliane about The Doors of Eden by Adrian Tchaikovsky.

Get this audiobook for free, or any of 100,000 other titles, as part of a free trial by visiting this link: https://www.audibletrial.com/sfbrp.

Buy this book at , or discuss this book at Goodreads.com

Luke blogs at: https://www.lukeburrage.com/blog

Follow Luke on twitter: https://twitter.com/lukeburrage

Luke writes his own novels, like “Minding Tomorrow”, “Combat”, “Get that rat off my face!” and “The Monster Story Conference”, so download them for free at: https://www.lukeburrage.com/fiction.html

Check out listener recommended books: https://www.goodreads.com/lukeburrage

388 tập