#159: Mentorship with John Anthony Shahor

1:36:14
 
Chia sẻ
 

Manage episode 328077073 series 2352583
Thông tin tác giả Drinking from the Toilet: Real Dogs, Real Training and Hannah Branigan được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

In this episode, we discuss what does mentorship mean?, what makes a good mentor?, what makes a good mentee?, how can you get the most out of a mentorship relationship?, and what is the most important thing to focus on to be a better mentor?

For full show notes, visit: www.hannahbranigan.dog/podcast/159 This podcast is supported by Voilà! Pets: www.voilapets.com/?ref=DFTT

For 10% off of your Voilà! Pets order, visit the link above or visit the Voilà! Pets website and use code DFTT.

162 tập