How This Couple Bootstrapped Their Business Through the Use of Free Software, Swaps, and Collaborations (with Austin & Monica Mangelson)

9:48
 
Chia sẻ
 

Manage episode 346781631 series 2812922
Thông tin tác giả Sarah St John được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Relevant Links:

https://austinandmonica.com/

Follow the Frugalpreneur:

https://www.frugal.show/

http://thesarahstjohn.com/podcast

Get 1-on-1 Help With Your Podcast:

https://www.podseam.com/

Join the Free Community:

https://www.thepodsquad.pro/

Get Your Freebies:

https://www.podseam.com/freebies

185 tập