Franchise Fatigue

Chia sẻ
 

Manage series 2873503
Thông tin tác giả Gabriel Green, James Hamrick, franchisefatiguepodcast.com, Gabriel Green, and James Hamrick được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Exploring and celbrating film franchises one movie at a time! Each week we go film by film through popular series and have in-depth discussions on the film as well as explore its behind the scenes story and legacy. www.franchisefatiguepodcast.com

241 tập