The Complete Orson Welles

Chia sẻ
 

Manage series 3007273
Thông tin tác giả otr.duane.media được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Welcome to The Complete Orson Welles. This podcast is for the Welles enthusiast, playing a variety of programs from Mr. Welles’ career from 1937 to 1952. New episodes published weekly. For FREE you can listen to and download all my OTR podcast at https://otr.duane.media. Feedback and comments welcome at my email: Info@otr.duane.media or @duane.otr on Instagram. - Thank you and enjoy.

41 tập