Racial Justice Commission Measures on Your New York City Ballot

45:01
 
Chia sẻ
 

Manage episode 345475876 series 3015559
Thông tin tác giả New York City Bar Association and NYC Bar Association được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Staff from City Bar Office for Diversity, Equity, Inclusion and Belonging sat down with a Commissioner and the Special Counsel for the New York City Racial Justice Commission to discuss the process through which the Commission chose the measures that will appear on New York City ballots, and what changes New Yorkers can expect if the measures pass. Learn more about the Racial Justice Commission ballot measures at the RJC website: https://racialjustice.cityofnewyork.us/ Don't Forget! Early voting in NYC begins on October 29. Learn more about early voting: https://www.nycvotes.org/how-to-vote/early-voting/

92 tập