Sao các thầy biết kinh Kim Cang mà vẫn gõ mõ tụng kinh

1:37
 
Chia sẻ
 

Manage episode 333413563 series 3367360
Thông tin tác giả ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

52 Sao các thầy biết kinh Kim Cang mà vẫn gõ mõ tụng kinh

Trò hỏi:

Trong kinh Kim Cang đức Phật có dạy:

Nếu lấy sắc cầu Ta

Lấy âm thanh cầu Ta

Người đó hành đạo Tà

Tại sao các thầy đều hiểu như vậy nhưng vẫn cho các chùa gõ mõ, tụng kinh là tại sao hả Bác?

Thầy trả lời:

Này người ta không có tu kinh Kim Cang đâu. Này người ta tu tụng đó. Tất cả các chùa mà có kinh Kim Cang là không tu cái tụng được. Kinh thì rất nhiều nhưng mà mỗi người người ta tu khác.

Giờ các chùa tu tụng là tu theo đạo Lão chứ không phải đạo Phật. Đạo Lão thì nó mới có cầu cái cõi vô hình.

Mình cũng không trách người ta, vì chừng nào cái chùa này tu theo kinh Kim Cang mà tụng kinh thì trật. Người ta đâu có nói tôi tu kinh Kim Cang đâu, mà tôi tu tụng kinh, thì người ta tu đúng rồi. Rồi mai mốt nhà nước hỏi anh tu cái gì, thì “tôi tu tụng kinh” thì người ta tụng.

Bởi vì 2022 nè, nhà nước bảo tu gì phải ghi cho rõ ràng. Chùa Thiền tông Tân Diệu đăng ký là tu Giác ngộ - Giải thoát, chủ nhật truyền thiền, ai thắc mắc hỏi tôi giải đáp cho nghe. Không làm gì hết. Hỏi tập trung bao nhiêu? 200 người. Mà sáng này có 199 người thôi, chưa tới 200.

2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HIVeyXUIhWE

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-03-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

469 tập