A Word and a Touch

34:07
 
Chia sẻ
 

Manage episode 340349477 series 1072094
Thông tin tác giả Sanctuary Family Worship Center and Pastor Heath Harris được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Have you ever made a mess of your life and wished God could clean it up? Have you ever done things you can't undo. It only takes a word and a touch. Discover how Jesus makes the dirtiest heart clean every time. Sanctuary Family Worship Center Pastor Heath Harris 9.4.22

548 tập