#292: Aliens, DC War Comics, The Return of Bob Iger, Across the Spider-Verse, Gardner Fox Séance, Conan the Barbarian & Belit

2:21:15
 
Chia sẻ
 

Manage episode 348128662 series 1393932
Thông tin tác giả David Finn, Tash and David Finn được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Kick back, relax and ENJOY fresh Signal! Rich and Dave ROAM FREE on this one! Weekly Comics Justice League of America #77 Conan the Barbarian #58-59 TRADE OF THE WEEK Aliens (1988) Please support the show on Patreon! Every single dollar helps the show! https://www.patreon.com/SignalofDoom Follow us on Twitter: @signalofdoom Dredd or Dead: @OrDredd Legion Outpost: @legionoutpost

381 tập