Parshat Bechukotai: On Pursuing Peace

7:47
 
Chia sẻ
 

Manage episode 329474574 series 3338624
Thông tin tác giả Valley Beit Midrash được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Rabbi Dr. Shmuly Yanklowtiz (President & Dean of Valley Beit Midrash) explores social justice in the weekly parsha (Torah portion).
Stay Connected with Valley Beit Midrash:
• Website: https://www.valleybeitmidrash.org
• Donate: https://www.valleybeitmidrash.org/donate
• Facebook: https://www.facebook.com/ValleyBeitMidrash
• YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCiLYSyEus7DcWMhyEZ_CQFQ
• Become a Member: https://www.valleybeitmidrash.org/become-a-member
Follow Rabbi Shmuly:
https://www.facebook.com/RabbiShmulyYanklowitz
Listen to Valley Beit Midrash’s other podcasts:
• Jewish Ideas to Change the World (diverse Jewish perspectives)
• Pearls of Jewish Wisdom on Living with Kindness (Rabbi Shmuly's class series)
Become a member of Valley Beit Midrash for just $18 per month:
https://www.valleybeitmidrash.org/become-a-member

50 tập