Steve说238期 - Molly - 爱是P2P的信仰

2:12:52
 
Chia sẻ
 

Manage episode 294320637 series 2505235
Thông tin tác giả 史秀雄Steve được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

本期嘉宾Molly是播客《邱后算账》的主播,她的公众号是CouragetoBecome,她在运营关注原生家庭成长史和情感操纵幸存者的社群。

本期话题包括:

1:49 不知道自己在干嘛是最好的状态
10:55 和父母对话不是为了与他们和解,而是为了放过自己
24:55 治理好自己的王国,勇气信心才能提升
31:59 每个人都需要至少一个对你迷之自信的人,爱是P2P的信仰
46:09 PUA的概念被滥用了,因为人与人之间总有控制与被控制
50:59 整个社会的反社会人格指数都在增加
59:05 情感操纵者的最大特点是画饼画的清晰又完整
68:10 如何反抗社会舆论对个人价值观进行的PUA?
82:04 太容易被看穿和分类的人没有魅力,魅力来自神秘感和原创性
95:58 后现代社会不存在安全感和正确的规划,只存在迭代的自我
104:30 如果只能说一个未来世界必备的能力,为什么是独立思考
110:05 父母把孩子当孩子看,但不当人看
114:19 传统父母角色里,最大的牺牲就是最大的爱
121:03 让父母听你爱听的播客,可以创造共享的精神生活

【以下是赞助广告信息,希望可以得到你的支持】
在这里向你推荐一个我在专业上相当认可的心理自助工具,可以有效改善焦虑、抑郁、压力和失眠等问题,效果得到数据明确支持。该工具名为《21天正念书写行动营》,价格仅是半次心理咨询的费用,是通过咨询解决情绪问题之外的不错选择,详情:http://t.cn/A62UreHJ 或者搜索关注公众号暂停实验室,回复steve50,即可获得Steve说听众专属优惠购买链接。

另外也推荐喜马拉雅发布的《人文通识100讲》,由剑桥、北大、清华、复旦等名校的一流学者共同打造,涵盖法律、社会学、宗教学、经济学、历史学、哲学和政治学,是一门非常高品质的提升人文知识,获取跨学科智慧的音频课程,欢迎通过购买该课程来支持我的节目,Steve说听众专享7折优惠:http://xima.tv/oY7RNy?sonic=0 或者到我的公众号@史秀雄Steve 回复人文通识。提示:如果已有喜马拉雅账号,通过微信购买后联系客服捆绑喜马和微信账号,就可以正常收听了。

“Steve说”被评为2019苹果最佳播客,是心理咨询师和心理学科普作者史秀雄(Steve Shi)的个人播客节目。这是一个通过深度交流拓展意识边界,探索个人成长之道,加深对自我和世界理解的谈话类节目。他的微博和公众号是@史秀雄Steve,也欢迎访问节目官网http://steveshuo.com 或者到https://afdian.net/@steveshuo 赞助本节目

Support Steve说

267 tập