Advent, or Our Absent World

11:08
 
Chia sẻ
 

Manage episode 303935114 series 2938803
Thông tin tác giả Ryan Normile, Kalli Brassard, John Montiquila, Lucas Cardwell, and Klaus C. được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

The beginning of life after calamity. An introduction to our bridge between seasons where we will be playing The Quiet Year.

Please check out and consider donating to our Patreon at patreon.com/storiesunrolld

Instagram/Twitter/TikTok: @storiesunrolld

Stories Unroll’d is:

Ryan Normile (Dungeon Master)

Kalli Brassard (J’yn)

John Montiquila (Hector Ross)

Lucas Cardwell (Ricky Dawn)

Klaus Cunningflower (Vagas Ornada)

15 tập