Student Housing Matters

Chia sẻ
 

Manage series 29365
Thông tin tác giả COCM được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Join the Conversation is a podcast of the Student Housing Matters blog. The Student Housing Matters blog is about matters relating to on-campus student housing, as well as why quality on-campus student housing really matters. We want this blog to serve as a forum for sharing ideas and insights about how your on-campus student housing can do things beyond simply housing students. How it can be used as a more powerful tool to recruit and retain students on your campus. http://studenthousingmatters.com

120 tập