AVATAR The Last Airbender - Roleplay One-Shot! (Part 2 of 2)

1:41:59
 
Chia sẻ
 

Manage episode 285782628 series 2838187
Thông tin tác giả Josiah Brooks được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Thumbnail art by https://instagram.com/aduahart?igshid=1uugvu74kzyxa - originally the portraits were made from an auto generator, but we decided to commission someone in the community!

❤️ Support TTT on Patreon: https://www.patreon.com/tabletoptime

▶️ Watch Tabletop Time on YouTube: https://www.youtube.com/user/itstabletoptime

🎲 Check Out COGENT ROLEPLAY (it's free!): http://cogentroleplay.com/

👕 Wear TTT Merch: https://teespring.com/stores/tabletoptime

🍺 Buy us a beer: https://www.buymeacoffee.com/tabletoptime

TTT DISCORD: https://discord.gg/GkAxmG346e

COGENT DISCORD: https://discord.gg/5GCaMu4aus

Twitter @TabletopTime

Twitch! http://twitch.tv/itstabletoptime

35 tập