TAS episode 5: Do you think that light-skin people are privileged, by white people?

Chia sẻ
 

Manage series 1466612
Thông tin tác giả Antsoma Inc. and Antsoma: Antsoma Inc. được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
In this episode, a light-skin female is interviewed and asked about privilege. Does she experience privilege? Where did this phrase "light-skin privilege" come from? Is it fair that any person should place this perception on light-skin people? For the full episode go to www.antsomainc.com

5 tập