No, really, how can you trust the bible?? (For Skeptics #3)

19:13
 
Chia sẻ
 

Manage episode 214324146 series 1160692
Thông tin tác giả Joel Wentz được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
TMT Logo.jpg

In this (slightly) longer-than-normal episode, I'm concluding the discussion started last week, on responding to the skeptical question, "How can you trust the Bible??" While the previous discussion was centered on the presuppositions and tensions smuggled into this question, this episode will put forward positive responses to the trustworthiness of these texts. As examples, I wrangle with history, science, and faith. Hopefully this is helpful and encouraging to you. Enjoy!

30 tập