Daily Wire Backstage: The Fall of the West

1:39:13
 
Chia sẻ
 

Manage episode 300851813 series 97888
Thông tin tác giả The Andrew Klavan Show and The Daily Wire được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Join this roundtable discussion featuring Ben Shapiro, Matt Walsh, Michael Knowles, Andrew Klavan, and Daily Wire god-king Jeremy Boreing on the latest tragic developments coming out of Afghanistan.

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

1791 tập