The Art of Data Science

Chia sẻ
 

Manage series 3333952
Thông tin tác giả KPMG LLP and KPMG LLP (U.S.) được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
KPMG's podcast series addressing the basics of Data and Analytics including the difference between Data Science, AI, ML and Deep Learning.

20 tập